De belangstelling voor bijen is de laatste jaren enorm toegenomen. Zowel particulier als bedrijf zien het grote belang van bijen voor de bestuiving van planten en gewassen die als voedsel voor de mens dienen.  

Bijen leveren een cruciale bijdrage aan het bestuiven van gewassen

Deze website wil een tipje van de sluier oplichten over het georganiseerde leven van in eerste instantie de honingbij. Bedoeld voor imkers en niet-imkers. Het sociale gedrag, de overlevingstechnieken en het seizoensmatige leven van een bijenvolk kan voor iedereen een inspiratie zijn. Voor imkers om op een natuurlijke manier bijen te houden en voor niet-imkers om actief bij te dragen aan een prettige woonomgeving voor bij en mens.

Al eeuwen lang verbonden met de mens

Beelden en geschriften uit het verre verleden laten zien dat bijen al eeuwen tot de verbeelding van de mens spreken. Hun onmisbare rol in de voedselketen en de zoete honing die ze leverden, maakte de bijen tot het meest bestudeerde en bewonderde insect ooit. Behalve dat ze ons voedsel gaven, hebben bijen ons al eeuwenlang geïntrigeerd door hun sociale structuur en gedrag. Vroeger werd hun zelfs goddelijke gaven toegedacht. De wereld van de bij vervult ons met verbazing, respect en bewondering.

Bewust laten verwilderen

BioBijen heeft een aantal bijenvolken onder haar hoede en laat deze bewust ‘verwilderen’. We doen dit door niet in te grijpen op het voortplantingsproces en niet te behandelen tegen varroa. De afgelopen jaren laten zien dat deze eenvoudige formule gezonde, weerbare volken oplevert.

De wilde solitaire bij

De wilde, solitaire speelt een minstens net zo belangrijke rol in de biodiversiteit. Het lijkt er op dat de recente populariteit van de honingbij ten koste gaat van de solitaire bij. We zetten ons in voor een goede balans en een landschap dat ruimte biedt voor alle soorten bijen.

De missie van BioBijen

BioBijen wil voorlichting en advies geven over bijen en hun woonomgeving. Naast deze website kunnen we u van informatie voorzien door workshops/voorlichting bij ons of bij u. Dit zijn sessies van één à twee uur, waarin u een goed inzicht krijgt in het fascinerende leven van met name de honingbij.