Over honingbijen, wilde bijen en de bijenstichting

Stand van zaken in 2022

Helaas nog geen juich-berichten. Ondanks alle inzet en goede bedoelingen lijkt het zowel met de wilde bij als met de honingbij nog maar niet de goede kant op te gaan. Dit is een ongewenste situatie. Bijen spelen een cruciale rol in de kringloop van de natuur. Een groot deel van onze voedselproductie en de instandhouding van de natuur hangt af van bestuiving door bijen.

De getallen

Het EIS heeft in Amsterdam onderzoek gedaan, dit heeft zelfs het journaal gehaald. Vanwege het grote aantal honingbij-volken in de hoofdstad, staat de wilde bijenpopulatie onder druk. Er wordt geadviseerd niet meer dan 3 honingbij-volken per km2 toe te staan. Uiteraard hangt dit getal sterk af van de begroeiing in dat gebied. Zonder bloeiend groen zul je geen enkele bij aantreffen!

Zie https://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=1039&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563

De nationale bijentelling geeft dan weer een iets ander beeld; in 2022 zijn er – vergeleken met de wilde bijen -minder honingbijen geteld dan in voorgaande jaren. 

Zie https://www.nationalebijentelling.nl/resultaten/

Uit metingen van de NBV (Nederlandse bijenhouders vereniging) blijkt dat de bijensterfte onder de honingbijen groter is dan afgelopen jaren. De varroamijt lijkt toch weer de grote boosdoener. Deze laat zich maar moeilijk verdrijven.

Zie https://www.bijenhouders.nl/nieuws/wintersterfte-onder-bijenvolken-hoger-dan-voorgaande-jaren/

De bijenstichting

De tuin van de bijenstichting op landgoed Kieftskamp

Om de getallen te doen kenteren wil BioBijen zich inzetten voor zowel honing- als wilde bijen en bracht daarom een bezoek aan een organisatie die hetzelfde doel nastreeft; de Bijenstichting. Onder leiding van Jaap Molenaar probeert de Bijenstichting al lange tijd het belang van de bijen bekend te maken bij een groot publiek. Ze hebben een mooie website https://bijenstichting.nl/ waarin ze, met name voor de wilde bij. een groot aantal cursussen aanbieden. Het informatiecentrum en een prachtige bijentuin kunt u vinden in Vorden, op landgoed de Kieftskamp, een inspirerende plek!

Meer biodiversiteit en meer ruimte voor natuur

Akkerkruiden op de “de Kriegerieje” in Bronkhorst

BioBijen denkt dat een grotere biodiversiteit, meer ruimte voor de natuur en biologisch imkeren (niet ingrijpen op het voortplantingsproces en niet behandelen tegen varroa) de oplossing is. Een weiland dat is ingezaaid met een wild bloemenmengsel biedt een prachtige aanblik en bovendien een goed leefmilieu voor allerlei insecten en dieren. Andere optie is een (enigszins) verwilderde tuin. Distels, paardebloemen, zevenblad, klavers, koninginnekruid en vele andere (on)kruiden zijn uitstekende leveranciers van nectar en stuifmeel.

Wat kunt u doen?

Helpt u mee? U kunt al bijdragen door:

  • Geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
  • Insecten-vriendelijke, inheemse, biologisch geteelde gewassen te planten.
  • Het niet woekerende onkruid te laten staan.

Namens bijen, vogels en ander levend spul dank!

Published by admin

Geef een reactie