Bloemen en planten voor bijen

Bijen, maar ook andere insecten, zijn gebaat bij een verwilderd landschap met een grote diversiteit aan inheemse planten, gewassen en bomen. Bijen en planten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het laten verwilderen van de natuur levert voedsel en nestelgelegenheid voor bijen en andere insecten.

De verwilderde tuin: goed voor insecten, agenda en portemonnee

(On)kruiden

Dat betekent dat u het onkruid, voorzover uw gemoedsrust dat toelaat, gewoon kunt laten staan. Paardenbloemen bijvoorbeeld zijn bovenste beste nectar- en stuifmeel-leveranciers.  Het bevat eiwitten die bijen nodig hebben voor het het voeden van hun larven. Het is niet voor niets dat we veel paardenbloemen zien in het voorjaar, als de bijenkoningin de grootste hoeveelheid eitjes legt. En zo zijn er wel meer’ onkruiden’ te noemen die goed voor bijen zijn. Distels of het zo verguisde zevenblad zijn ook belangrijke voedselbronnen.

Een honingbij op bloeiend zevenblad

En, om nog maar even bij de kruidachtigen te blijven: Fluitekruid, koninginnekruid, slangekruid, jacobskruiskruid, komkommerkruid, muskuskaasjeskruid, als er kruid achter staat is het ok voor de bijen. Dan hebben we nog de klavers, met name rolklaver en witte klaver leveren veel nectar en stuifmeel. Planten die we in de keuken gebruiken, worden ook vaak door bijen bevlogen. Marjolein, tijm, venkel, rozemarijn, dille, munt, lavendel zijn slechts een paar voorbeelden.

Een akkerhommel landt op de bloem van muskuskaasjeskruid

Bomen en struiken

Maar bijen zijn niet alleen gebaat bij plantjes, ook struiken en bomen zijn gewild. Bomen zijn de grote leveranciers, bij één boom valt natuurlijk veel meer te halen dan bij één plant. In het vroege voorjaar begint de voedselvoorziening met de wilg, als die is uitgebloeid gaat de esdoorn in bloei, dan de kastanje, gevolgd door de acacia en tot slot de linde. Wie kent niet de zoete geuren van een lindeboom vol met zoemende bijen op een zwoele zomeravond? Als de linde is uitgebloeid, wordt het een stuk kariger voor de zoemers. Gelukkig hebben we dan nog…

De vuilboom

Een bijzonder boompje, al was het alleen maar om de vele namen die hij in de loop van de tijd gekregen heeft. Sporkehout, bloedboom, pijlhout, hondskers, honzehout, sprokkel, peggehout, duvelskeersj, houtjeshout, buskruithout, en stinkboom. Al die namen hangen samen met het vroegere gebruik, er werd toen gretig gebruik van gemaakt. Mooi is ie niet, maar zijn ecologische waarde is des te groter. Hij heeft een lange bloeitijd en levert veel nectar, niet alleen honingbijen, maar ook wilde bijen en vlinders genieten van dit gewas. En als de bloei in september gestopt is, zal hij veelvuldig bezoek krijgen van vogels die zich tegoed doen aan de bessen.

De nietige maar nuttige bloempjes van een vuilboom

De bijenstichting en het klokhuis over bloemen en bijen

Meer verwildering is echt nodig. Afgelopen seizoen was de bijensterfte abnormaal hoog. Alle reeds gedane inspanningen door meerdere organisaties lijken nog niet tot een ommekeer te leiden. Reden voor het kinderprogramma ‘ Het Klokhuis’ om uitgebreid aandacht te besteden aan de verwildering van het landschap. De programmamakers bezochten de bijenstichting in Vorden en maakten een korte documentaire waarin het belang van biodiversiteit nog eens onderstreept werd.

https://hetklokhuis.nl/tv-uitzending/5199/wilde-bijen

BioBijen ondersteunt de bijenstichting als vrijwilliger en deelt hun visie en zorg voor de bijen. Om haar goede werk voort te zetten heeft de bijenstichting geld nodig…..

https://www.pifworld.com/nl/projects/Brg9ueF9aNw/alle-bijtjes-helpen

Een fijne zomer toegewenst!

Published by admin

One comment on “Bloemen en planten voor bijen”

Geef een reactie