Inheemse zaaiweek

Het najaar is de beste tijd om inheemse bloemen en planten te zaaien. Inheemse bloemen en planten zijn het meest waardevol voor inheemse insecten, zoals bijen en vlinders. Zo helpen we de biodiversiteit.

Dit is de kernboodschap van de Bijenstichting , de Cruydt-Hoeck en het tijdschrift Gardeners’ World. De Bijenstichting zet zich in voor bijen, de Cruydt-Hoeck is leverancier van wildebloemenzaden en Gardeners’ World is een bekend tijdschrift over tuinieren.

Inheems zaaien bevordert de biodiversiteit.

De drie hebben de koppen bij elkaar gestoken en de week van 25 september tot 1 oktober uitgeroepen tot inheemse zaaiweek. In deze week zijn er verschillende activiteiten gepland:

  • De Gardeners’ World beschrijft het hoe en waarom van zaaien in de herfst.
  • De Bijenstichting verzorgt webinars over dit onderwerp.
  • Cruydt-Hoeck levert zaden met korting.
  • Op 1 oktober is er een ambachtelijke plantenmarkt in Vorden.
Op een sjieke locatie in Gelderland kunt u een mooie plantendag beleven.

Deze week is gekozen omdat zaaien in deze periode het best aansluit bij de natuurlijke zaaiproces. In de nazomer laten namelijk de meeste planten hun zaadjes vallen. Het zaaien hoeft dus niet precies in deze week te gebeuren. Als u het iets later doet, gaat het nog steeds goed.

Inheems

Inheemse planten zijn planten die oorspronkelijk in Nederland voorkomen. Omdat ze hier van origine zijn, zijn ze het best geschikt voor onze grond, ons klimaat en ons landschap. Allerlei verschillende insecten hebben in de afgelopen eeuwen een band opgebouwd met deze inheemse planten. Planten en insecten zijn afhankelijk van elkaar geworden en als een plantensoort verdwijnt, kan ook één of meerdere insectensoort(en) verdwijnen. Vanwege de ruilverkaveling en grondontginningen in de vorige eeuw is op het platteland het aantal inheemse planten sterk verminderd. Dit heeft directe gevolgen voor bijen en andere insecten.

Exotisch is logisch, maar…

In de steden zijn er de afgelopen jaren zijn er steeds meer exotische planten gekomen. Die zijn vaak mooier, bloeien langer en geven een prachtig beeld in de tuinen rond onze huizen. Net zoals bij de bijen, hebben we de planten aangepast naar onze wensen. En wat je van ver haalt, smaakt altijd beter. Deze alleszins logische zienswijze heeft toch wel gevolgen. Exotische bloemen zijn niet of minder interessant voor insecten en dus is er minder voedsel voor ze en dus gaat het aantal insecten in onze tuinen ook verminderen. Voor alle duidelijkheid, exotische planten zijn niet de enige boosdoeners; insecticiden, monoculturen en het veranderende klimaat mogen we zeker niet vergeten!

En zoals u weet, insecten zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening, vormen onderdeel van de voedselketen en ze breken het organische materiaal in de bodem af. We kunnen echt niet zonder.

Een inheemse plantentuin is een lust voor het oog en goed voor de biodiversiteit.

Doe mee en zaai!

Als u zin en tijd heeft, geef uw tuin dan een inheems karakter. Ingewikkeld is het niet. Graaf de bovenste laag van een stukje grond weg, gooi er wat nieuwe grond op en strooi de zaadjes er overheen. Daarna het voorjaar afwachten en u verbazen hoe mooi inheems wel niet kan zijn.

Published by admin

Geef een reactie